Architectuur

Het landschap van Monnikenberg is uniek en vraagt dan ook om een zorgvuldige architectonische invulling van nieuwe gebouwen. De beleving van de gebruikers in het gebied staat centraal. De gebouwen moeten het bos, de natuur, zichtbaar houden en zijn gast in het landschap. De overgang tussen het gebouw en het openbaar gebied is dan ook heel belangrijk. Juist de vormgeving van dit 'overgangsgebied' kan zorgen voor een prettige beleving van de openbare ruimte. Zo profiteren de gebruikers van de gebouwen maximaal van de natuurlijke omgeving.

Het nieuwe ziekenhuis wordt licht en compact en past in de groene omgeving van Monnikenberg. Het wordt een in alle opzichten zo duurzaam mogelijk gebouw. De nieuwbouw is iets kleiner  als het huidige ziekenhuis op de locatie Hilversum en heeft een oppervlak vancirca 38.000 m2. In totaal zal er op de locatie Hilversum een ziekenhuisgebouw resteren van circa 78.000  m2 (exclusief het parkeergebouw). De bouwdelen blijven onder de boomgrens. Er is veel daglicht en bezoekers kunnen er makkelijk de weg in vinden. Er komen patio’s, er worden tuinen aangelegd en alle daken die vanuit het gebouw zichtbaar zijn, krijgen dakbeplanting. In de nieuwe kliniek heeft elke opgenomen patiënt een eigen kamer, met uitzicht op de natuur.