Bereikbaarheid

De locatie Hilversum is tijdens de bouwwerkzaamheden gewoon open en bereikbaar, net als Blaricum en Weesp. In Hilversum kan het voor omwonenden en bezoekers soms hinderlijk zijn dat er wordt gebouwd. Actuele verkeersomleidingen vindt u op de pagina Werk in uitvoering.

Autoluw
Het nieuwe ziekenhuis wordt helemaal ingepast in het landschap. Ook bij de aanleg van wegen voor auto’s, fietsers, voetgangers en openbaar vervoer wordt rekening gehouden met de natuur en de beleving ervan. Er wordt een netwerk van fiets- en wandelroutes aangelegd, auto’s zijn in het gebied in principe te gast. Het hele gebied wordt autoluw.

Natuurlijk zorgen we voor een goede bereikbaarheid. Bezoekers en patiënten kunnen voor de deur van het ziekenhuis worden afgezet of opgehaald.

Parkeren
Autoluw betekent ook dat er zoveel mogelijk uit het zicht wordt geparkeerd. Bij de entree van het gezondheidspark komt een parkeergarage die in eerste instantie wordt gebruikt voor medewerkers. Gedurende fase 2 wordt deze parkeervoorziening uitgebreid zodat ook patiënten en bezoekers hier kunnen parkeren. Gedurende fase 1 worden de huidige parkeerterreinen, P1 en P2 heringericht en vervolgens in gebruik genomen voor uitsluitend patiënten en bezoekers.

HOV-verbinding
Ten zuiden van het spoor wordt een vrijliggende busbaan aangelegd vanaf de snelweg naar het centrum van Hilversum, de HOV-route (Hoogwaardig Openbaar Vervoer). Lang het spoor, op het terrein van Tergooi komt een HOV halte, een (H)OV knooppunt. Er komt verder een afslag vanaf de HOV route over het terrein van Tergooi met bij onze hoofdentree een halte voor het reguliere OV. De HOV-route kan ook worden gebruikt door de ambulancedienst en ander spoedeisend verkeer.