BREAAM-studies

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) is een internationale methode die de duurzaamheid meet van bouwprojecten. De nieuwbouwplannen van Tergooi zijn beoordeeld op management, gezondheid, energie, transport, water, materialen, afval, landgebruik en ecologie, en vervuiling. We streven naar de kwalificatie ‘excellent’

Klik hier voor meer informatie over Duurzaamheid en BREEAM.

 

Case Study

In het kader van de BREEAM is een Case Study Nieuwbouw uitgevoerd. Hierbij zijn de uitgangspunten omschreven, het gaat dan bijvoorbeeld om de ambitie, innovatieve en milieuvriendelijke ontwerpmaatregelen, waterverbruik en het proces en de organisatie van de ontwerp- en uitvoeringsfase.

Een overzicht van de te behalen credits voor het BREEAM-excellent niveau, onderverdeeld in de verschillende onderwerpen, en de stand van zaken in Tergooi is hier te zien.