Disclaimer

De auteursrechten van de inhoud van deze website berusten bij Tergooi. Aan de op deze website gepresenteerde informatie kan en mag de bezoeker geen rechten ontlenen. 

De redactie heeft de inhoud van de pagina's zo zorgvuldig mogelijk samengesteld, maar kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de volledige juistheid van alle gegevens. 

Ook acht de redactie zich niet verantwoordelijk voor de inhoud van pagina's die door externe links beschikbaar zijn. 

De doelstelling van de website van Tergooi is (potentiële) patiënten, en overig geïnteresseerden, te informeren (en uit te nodigen voor interactief contact) over het gehele scala aan gezondheidszorgaspecten waar Tergooi zich mee bezig houdt. Dit betreft zowel de actuele stand van zaken als de ontwikkelingen in de gezondheidszorg in het algemeen als binnen Tergooi in het bijzonder, vanuit een relevant wettelijk, sociaal, organisatorisch en (para)medisch inhoudelijk perspectief.

Het ziekenhuis aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van de door het ziekenhuis op deze website gepubliceerde informatie en / of verstrekte of verkregen informatie via het internet.

Voor gerichte advisering raden wij u aan om een afspraak te maken op het poliklinisch spreekuur van de medisch specialist. 

Persoonsgegeven die u invoert op bepaalde onderdelen van deze website worden niet aan derden verstrekt.