Duurzaamheid

​Duurzaam ziekenhuis

Tergooi vindt duurzaamheid belangrijk. Net zoals de gemeente Hilversum, de provincie Noord-Holland en de Rijksoverheid die dat in hun beleidsdoelstellingen hebben beschreven. Hun uiteindelijke doel is dat alle nieuwe publieke gebouwen energieneutraal worden gebouwd. Hiervoor werken ze samen met lokale en provinciale overheden, onderzoeksinstituten en (zorg)partners.

 

De duurzaamheidsbelofte van Tergooi is: beter presteren op alle gebieden die onder duurzaamheid vallen. Maar een duurzaamheidsbelofte heeft alleen zin als hij ook wordt waargemaakt. Daarom hebben we die belofte omgezet in ‘meetbare ambities’. Dat betekent dat we internationale regels (de zogenoemde BREAAM-NL-critera) hanteren bij de ontwikkeling van onze nieuwbouw in Hilversum. De duurzaamheid van al onze bouwplannen worden hieraan getoetst. We streven naar de kwalificatie ‘excellent’ ofwel vier sterren.

 

BREEAM

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) is een internationale methode die de duurzaamheid meet van bouwprojecten. De nieuwbouwplannen van Tergooi zijn beoordeeld op management, gezondheid, energie, transport, water, materialen, afval, landgebruik en ecologie en vervuiling. Van onze plannen scoren landgebruik en ecologie bijvoorbeeld bijzonder hoog. Kijk hier voor meer informatie over de credits van de specifieke onderdelen en de case study die is gedaan in het kader van de BREEAM-certificering. 

 

Duurzame maatregelen

Van de duurzame maatregelen die we nemen, springen er een paar uit. Bijvoorbeeld de uitgekiende systemen voor energie-opwekking en -distributie die we laten aanleggen. Maar ook het systeem voor koude-warmte opslag: warmtepompen gecombineerd met intelligente gevels en daken. We onderzoeken de mogelijkheden van zonne- en windenergie en de verwerking van onze afvalstromen willen we optimaliseren. Vooruitlopend op de nieuwbouwplannen kregen we al in 2015 een SDE-subsidie voor het plaatsen van zonnepanelen op het bestaande gebouw in Hilversum.

 

Samenwerking met USI

Samen met het Utrecht Sustainability Institute (USI) onderzoeken we op welke manier we nog duurzamer kunnen bouwen. Het gezondheidspark Monnikenberg wordt hierbij gezien als ‘proeftuin’. In het nieuwe ziekenhuis willen we zoveel mogelijk innovatieve technieken toepassen. We denken bijvoorbeeld aan de nieuwste generatie LED-verlichting en gasmotergedreven waterpompen. Omdat medicatie ook in het afvalwater terecht komt, onderzoeken we of we hiervoor een filtersysteem kunnen plaatsen. Ook zoeken we oplossingen voor verwarming van het water en alternatieve manieren om overtollige warmte effectief te kunnen gebruiken.

Voor deze initiatieven hebben de Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) gelden beschikbaar gesteld.