Gezondheidspark

Rond oktober 2019 gaat de eerste paal de grond in van het nieuwe ziekenhuis van Tergooi, pal naast het huidige gebouw: 'de nieuwe locatie Hilversum'. De bouw van het nieuwe ziekenhuis is onderdeel van plan Monnikenberg. In dit plan hebben vier partners de handen ineen geslagen om van Monnikenberg een gezondheidspark te maken. Een groen gebied met een hoogwaardig ziekenhuis, woningen, een revalidatiecentrum, een mytylschool en, niet te vergeten, gelegen in een prachtig mooi natuurgebied. De partners zijn Merem Behandelcentra, HPG Hilversum, het Goois Natuurreservaat en natuurlijk Tergooi. Daarnaast heeft ook de gemeente Hilversum vanaf het begin een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van de plannen. De partners hebben samen een masterplan gemaakt dat door de gemeente is goedgekeurd.

De partners van Tergooi

Merem Behandelcentra

Merem Behandelcentra bestaat sinds 2010 uit Behandelcentrum Heideheuvel, het Nederlands Astmacentrum Davos en Revalidatiecentrum De Trappenberg. Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen bij Merem terecht voor specialistische revalidatie en behandeling van chronische (long-)aandoeningen. Doel van Merem is mensen met een lichamelijke en/of cognitieve beperking of (chronische) ziekte weer een zo zelfstandig mogelijk leven teruggeven. Belangrijke uitgangspunten daarbij zijn zelfredzaam zijn en mee kunnen doen. Revalidatiecentrum De Trappenberg verhuist naar Monnikenberg. (www.merem.nl/de-trappenberg)

 

Hugenholtz Property Group

Hugenholtz Property Group is een onafhankelijke onderneming gespecialiseerd in de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van onroerend goed. Het bedrijf heeft onder andere kantoren, bedrijfsgebouwen, woningen en hotels gerealiseerd in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk. De projecten worden zowel voor kopers als voor huurders ontwikkeld en een aantal projecten wordt in eigendom geëxploiteerd. Monnikenberg Landgoed wonen is een van de projecten dat HPG momenteel in ontwikkeling heeft. (http://www.hpgprop.com)

 

Goois Natuurreservaat

Het Goois Natuurreservaat werkt al sinds 1932 aan de natuur in het Gooi en nog altijd met het destijds in de statuten opgestelde doel: De instandhouding van het natuurschoon in het Gooi door de verkrijging van de aldaar gelegen terreinen, ten einde deze ten eeuwigen dage ongeschonden als natuurreservaat te behouden, en aan het publiek, door vrije toegang tot die terreinen onder eventueel te stellen bepalingen, het genot van dat natuurschoon te verzekeren. (https://gnr.nl)