Monnikenberg

Een divers landschap
Het landgoed Monnikenberg ligt aan de oostkant van Hilversum. Het is een prachtig bosrijk gebied met een rijke historie en veel verschillende bloemen, planten en dieren. Een oase, met venig grasland, bossen, akkers en een plas, omzoomd door groen. De verschillen, de overgangen tussen de verschillende landschappen en de prachtige lanen die ertussendoor lopen, maken van Monnikenberg een boeiende natuur- en landschapsbeleving.

Serene rust
Op het landgoed Monnikenberg staan monumentale gebouwen, waaronder de oude villa Monnikenberg, het voormalige klooster van de zusters Augustinessen van Sint-Monica. Dankzij de zusters heerst er een welhaast serene rust op het landgoed. Naast de villa bestaat het landgoed uit een boerderij en diverse bijgebouwen. Een deel van zusters is in 2001 een eigentijdse leefgemeenschap begonnen, Casella. Toen de boerderij op het landgoed vrijkwam, zijn de zusters van Casella daar gaan wonen. De zusters bieden hier sinds 2013 jonge mensen een plek voor stilte en ontmoeting.

 

Bijzondere planten en dieren
In het bos komt een aantal oude, waardevolle bomen en boomgroepen voor. Er groeien enkele beschermde plantensoorten zoals de breedbladige wespenorchis, de kleine maagdenpalm, het akkerklokje, het grasklokje en het hondsviooltje. In het gebied leven eekhoorns en verschillende soorten vleermuizen zoals de laatvlieger, de rosse vleermuis, de gewone dwergvleermuis en de ruige dwergvleermuis. Speciaal voor de vleermuizen zijn aan de bomen kastjes opgehangen. In de Monnikenplas leeft de beschermde kamsalamander.

Verschillende bossen
Het grootste deel van het groen op Monnikenberg is bos. Aan de zuidkant ligt het indrukwekkende Hallebos met voornamelijk hoge, oude beukenbomen. Op de grond groeien varens, mossen en paddenstoelen. Tussen dit beukenbos en het ziekenhuis in staat gemengd bos. Ook het terrein van Merem heeft een gemengd bos, hier groeien bijvoorbeeld eiken, beuken, Amerikaanse vogelkers en berken. De oude eiken- en beukenbossen liggen verspreid in het gebied. Op het terrein van HPG Hilversum groeien vooral Douglassparren. Lees hier meer over de natuur van Monnikenberg.

Behouden en versterken
De komende jaren wordt het landgoed Monnikenberg zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat hersteld. De kenmerkende landschapselementen krijgen extra aandacht, de open graslanden worden groter, de historische lanen blijven behouden en worden hersteld en ook de bosranden blijven. Op sommige plekken kan je heerlijk wandelen of fietsen, maar op andere plekken zijn de natuur en de ecologie belangrijker dan recreatie. Hoe dan ook: de omgeving van het bestaande landgoed blijft rustig. Het landgoed wordt op een hoogwaardige manier ontwikkeld, zodat het ook de komende honderd jaar kan blijven bestaan.