Natuur

Rijke flora en fauna

Monnikenberg is een bijzonder bosgebied met een rijke flora en fauna. In het bos staan allerlei oude, waardevolle bomen en boomgroepen. Er leven eekhoorns en verschillende soorten vleermuizen (laatvlieger, rosse vleermuis, gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis) en in de Monnikenplas plant de beschermde kamsalamander zich voort. Wie houdt van bijzondere bloemen en planten moet hier zeker eens gaan kijken. Er groeien zelfs beschermde plantensoorten, zoals de breedbladige wespenorchis, de kleine maagdenpalm, het akkerklokje, het grasklokje en het hondsviooltje.

Ecoduct en ecotunnel

Ook wild voelt zich thuis in het gevarieerde gebied met plassen, venig grasland, gesloten bos, half open bos en akkers. Op dit moment is het gebied niet optimaal te bereiken voor wild, maar daarin komt verandering. In 2017/2018 werken Rijkswaterstaat en Prorail samen aan de bouw van een ecoduct over het spoor en een faunatunnel onder de A27. Daarmee worden de heidegebieden van ‘t Gooi verbonden met de Utrechtse heuvelrug en fungeert Monnikenberg als een groene schakel tussen deze twee grote natuurgebieden.

Balans tussen bouwen en natuur

Bij het opstellen van het Masterplan Monnikenberg is gezocht naar de balans natuur, landschap en bebouwing voor zorg, onderwijs en wonen. Bij het bepalen van de plaats van de gebouwen is zo goed mogelijk rekening gehouden met de natuurlijke en landschappelijke inrichting van het gebied, waaronder waardevolle bomen. Gebouwen komen zoveel mogelijk op open plekken in het bos maar ook op plekken waar nu al gebouwen staan. Te kappen bomen worden gecompenseerd door nieuwe bomen en door andere investeringen in de natuur en het landschap.

De bestaande monumentale lanen wordt in het stedenbouwkundige plan gehandhaafd en hersteld. Deze lanen fungeren veelal ook als paden en wegen in de nieuwe structuur, zoals was oorspronkelijk bedoeld. Ook wordt het terrein beter ontsloten voor fietsers en wandelaars.

Duurzaam Monnikenberg Groenfonds

Het Duurzaam Monnikenberg Groenfonds garandeert dat het Goois Natuurreservaat (GNR) landgoed Monnikenberg kan blijven beheren en ontwikkelen. Maar ook dat de naaste buren op Monnikenberg een hoogwaardige groene natuurlijke omgeving houden. Het fonds werd in 2012 opgericht door Tergooi, Merem Behandelcentra, HPG Hilversum en GNR. In het Groenfonds is onder meer vastgelegd welke bedragen de initiatiefnemers eenmalig en jaarlijks beschikbaar stellen voor het onderhoud en beheer van de natuur op het landgoed.