Nieuws

Tergooi krijgt omgevingsvergunning voor nieuwbouw

12 september 2018

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hilversum is van plan de omgevingsvergunning te verlenen voor de nieuwbouw van Tergooi. Het plan voldoet aan alle relevante eisen die de gemeente stelt: het past in het bestemmingsplan, voldoet aan redelijke eisen van welstand en aan regels van brandveiligheid.

 

Het voornemen de omgevingsvergunning (vaak ook bouwvergunning en gebruiksvergunning genoemd) te verlenen, wordt deze week als ontwerpbesluit gepubliceerd. Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken ligt met ingang van 13 september 2018 zes weken digitaal ter inzage bij https://www.hilversum.nl/Home/Inwoner/Vergunningen_Bekendmakingen/Burger...

 

In die periode kunnen inwoners van Hilversum zienswijzen op het ontwerpbesluit indienen. De gemeente maakt vervolgens een nota waarin de resultaten van de zienswijzen worden opgenomen, inclusief een reactie van burgemeester en wethouders. Op basis daarvan wordt een besluit genomen op de aanvraag. Naar verwachting gebeurt dit in de laatste maanden van 2018.

Lees meer

Locatie Hilversum weer bereikbaar
via Van Riebeeckweg

12 juli 2018

De gemeente Hilversum heeft het werk aan de kruising Oosterengweg/Van Riebeeckweg afgerond. Vanaf 11 juni was Tergooi locatie Hilversum alleen bereikbaar via de Soestdijkerstraatweg. Vanaf nu is het ziekenhuis ook weer bereikbaar via de Van Riebeeckweg.

Lees meer

Inschrijvingsfase aanbestedingsprocedure nieuwbouw gestart

05 juli 2018

Maandag 2 juli is de inschrijvingsfase van de aanbestedingsprocedure voor de nieuwbouw van locatie Hilversum gestart.

Lees meer

Ingang Tergooi Hilversum
via Soestdijkerstraatweg

04 juni 2018

​Vanaf 11 juni start de gemeente Hilversum met groot onderhoud aan de Van Riebeeckweg tussen de Oosterengweg en de ingang van Tergooi. De weg wordt inclusief de kruising met de Van Linschotenlaan afgesloten voor een opknapbeurt van beide rijbanen. Dit brengt voor onze patiënten, bezoekers en medewerkers helaas overlast met zich mee. Wij vragen u om begrip en medewerking. 

Lees meer

Facelift bestaande gebouw
Hilversum

15 mei 2018

De focus ligt momenteel vanzelfsprekend bij de nieuwbouw, maar omdat we het bestaande gebouw de komende tien jaar nog goed gaan gebruiken, wordt het gebouw technisch aangepakt. 

Lees meer

Eerste deel rondweg
bijna klaar

15 mei 2018

Op 1 juni, kan het eerste deel van de nieuwe rondweg, de Laan van Tergooi, in gebruik worden genomen. Daarmee is het niet langer nodig om vanaf de Soestdijkerstraatweg de slingerweg naar de hoofdingang te nemen.

Lees meer

Nieuw energiegebouw
in aanbouw

15 mei 2018

Met alle medische apparatuur is 24/7 optimale elektriciteitsvoorziening een absolute noodzaak in een ziekenhuis. In het nieuw te bouwen energiegebouw zorgen drie noodstroomaggregaten straks voor die continuïteit.

Lees meer

Afsluiting in- en uitgang naar Oostereind

15 maart 2018

Vanaf maandag 19 maart tot 1 juni 2018 is de in- en uitgang van het Oostereind afgesloten in verband met werkzaamheden voor de rondweg rond Tergooi locatie Hilversum. Ook een deel van de parkeerplaatsen voor de trombosedienst en dialysecentrum zal niet te gebruiken zijn.

Lees meer

Aanbestedingsprocedure nieuwbouw van start

14 februari 2018

Onder de titel 'Tergooi nodigt uit!' is Tergooi gestart met de aanbestedingsprocedure voor de nieuwbouw. Gezocht wordt een  partij die zowel de engineering en de realisatie van de nieuwbouw als het onderhoud van de nieuwbouw voor zijn rekening gaat nemen.

Lees meer