Planontwikkeling
Tergooi locatie Blaricum

Tergooi is in gesprek met de gemeente Blaricum over herontwikkeling van de ziekenhuislocatie in Blaricum. Een studie naar de ontwikkelmogelijkheden op de locatie levert een aantal scenario’s op, waarbij in alle gevallen functies worden gemengd. Deze studie was noodzakelijk om de randvoorwaarden voor herontwikkeling van de locatie te kunnen bepalen. Tergooi heeft deze scenario’s onlangs met de gemeente besproken.

 

In lijn met de huidige nieuwbouwplannen van Tergooi op locatie Hilversum, komt de locatie Blaricum naar verwachting in de loop van 2023 vrij voor een nieuwe invulling. Bij de verkoop van de locatie is Tergooi gebonden aan de randvoorwaarden die de Rijksoverheid vanuit het College Sanering Zorginstellingen stelt.

 

Meerdere functies

In de momenteel ontwikkelde varianten staat een menging van functies voorop: een combinatie van wonen met (zorg)voorzieningen, werken, hotelfunctie en ontmoeten. Het verschil tussen de scenario’s is de mate waarin het oude gebouw wordt hergebruikt of gesloopt.

 

HUBlaricum: transformatie 

In de variant HUBlaricum wordt het ziekenhuis getransformeerd naar een mixed-used gebouw. In deze HUB worden het nieuwe werken, ontmoeten, horeca en wonen met (zorg)voorzieningen gecombineerd. Daarnaast wordt een reeks van ondersteunende functies aangeboden in de vorm van een restaurant, spa-faciliteiten, fitness en sport en zorgdiensten voor de bewoners. In deze variant wordt het huidige gebouw gestript tot casco.

 

Laagland/Hoogland: nieuwbouw

Bij de variant Laagland/Hoogland wordt het ziekenhuis volledig gesloopt. Rondom het centrale dal in het glooiende landschap worden zes appartementencomplexen gerealiseerd en aan de hoger gelegen rand villa’s. Onderdeel van de appartementen zijn zorgstudio’s. Het is goed denkbaar dat een deel van het overige woningbouwprogramma wordt ingewisseld voor ondersteundende functies in de vorm van zorgfaciliteiten, horeca en flexkantoren.

 

Boscomplex: combinatie transformatie en nieuwbouw

De variant Boscomplex gaat uit van gedeeltelijke sloop van het ziekenhuis. De fundering en eerste laag van het gebouw blijven behouden en hierop worden elf bouwdelen gerealiseerd die in bouwhoogte verschillen. In twee van deze bouwdelen is een zorgcentrum in combinatie met kantoren en horeca voorzien. Tegen de groene rand rondom het terrein komen zeventien villa’s. De nieuwbouw omvat een mix van wonen met (zorg)voorzieningen, werken en ontmoeten.

 

Programma van wensen en eisen

Welke variant het uiteindelijk wordt (en of het een van deze varianten wordt), is aan de gemeente en de koper van het terrein inclusief het gebouw. Als eerstvolgende stap maakt de gemeente nu in samenwerking met Tergooi een programma van wensen en eisen voor de locatie. Uiteindelijk doel is dat na de zomer duidelijk is hoe het westelijk ‘entreegebied’ van Blaricum herontwikkeld kan worden. Vervolgens zal de formele inschrijving voor verkoop van deze locatie starten.