Planning

2016
 • Ondertekening leningsovereenkomst
 • december 2016

2017
 • Aanvraag omgevingsvergunning
 • september 2017

 • Archeologisch onderzoek
 • september 2017 – december 2017

 • Bomenkap 1e fase nieuwbouw
 • oktober 2017

 • Terreininrichting infrastructuur
 • december 2017 – mei 2019

2018
 • Nieuwbouw RAV
 • maart - november 2018

 • Afronding ontwerp
 • juni 2018

 • Aanbesteding nieuwbouw
 • juli 2018 - begin 2019

 • Ontwerpbesluit omgevingsvergunning
 • september - eind 2018

 • Sloop oude RAV gebouw
 • december 2018

2019
 • Start nieuwbouw 1e fase
 • eind 2019

2021
 • Verhuizing acute, complexe en intensieve ziekenhuiszorg Blaricum en Hilversum naar de nieuwbouw
 • 2021

 • Transitiefase verhuizing overige ziekenhuiszorg van Blaricum naar Hilversum
 • 2021

 • Start voorbereidingen 2e fase
 • 2021

2023
 • Alle ziekenhuiszorg geconcentreerd in Hilversum met regiozorgcentra voor overige zorg in de regio
 • 2023

2028
 • Oplevering nieuwbouw 2e fase
 • 2028