Privacy en veiligheid

Tergooi gaat zorgvuldig om met persoonlijke informatie die u ons geeft. Dit geldt ook voor informatie die we van u krijgen via onze website. Deze informatie wordt altijd vertrouwelijk behandeld. De medewerkers van Tergooi die uw persoonsgegevens verwerken, houden zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Niet aan derden
De door u verstrekte gegevens gebruikt Tergooi alleen om correct te kunnen reageren op uw vraag of verzoek. We verstrekken uw gegevens niet aan derden, tenzij u hiermee hebt ingestemd of dit wettelijk verplicht is.

Bewaartermijn
Tergooi bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is, tenzij de gegevens vallen onder een wettelijke bewaarplicht.

Kijkgedrag
Als u de website van Tergooi bezoekt, doet u dat anoniem. Het ziekenhuis kan niet zien wie de website bezoekt. Tergooi is wel geïnteresseerd in algemene gegevens over het bezoek aan onze website. Bijvoorbeeld het aantal bezoekers dat de website bezoekt of welke webpagina’s het meest worden bezocht. Tergooi maakt gebruik van software om deze bezoekersinformatie te meten en te analyseren. Het doel hiervan is de inrichting en de inhoud van de website te verbeteren.

Privacy op andere websites
Op de website van Tergooi staan links naar websites van andere organisaties. Tergooi is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Ook is het ziekenhuis niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze websites omgaan met uw persoonsgegevens.

Cookies
Tergooi gebruikt cookies om zijn website zo efficiënt mogelijk te laten werken. Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. Ze worden niet gebruikt om persoonlijke informatie te verkrijgen of op te slaan. Als u niet wilt dat de cookies worden gebruikt, kunt u uw internetbrowser zo instellen dat de cookies worden geweigerd. Als u hiervoor kiest, is het mogelijk dat u geen toegang heeft tot bepaalde gedeeltes van de website van Tergooi.

Beveiliging
Tergooi heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens Tergooi toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding.

Wijzigingen
Tergooi behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in dit privacystatement. Wij adviseren u daarom regelmatig dit privacystatement te raadplegen.

Vragen
Als u vragen of opmerkingen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de website van Tergooi, neem dan contact op met de afdeling Communicatie en Patiëntenvoorlichting, tel. 088 753 14 20.