Stand van zaken aanbestedingsprocedure

Maandag 2 juli 2018 is de inschrijvingsfase van de aanbestedingsprocedure voor de nieuwbouw van locatie Hilversum gestart. Dit betekent dat de organisaties die de engineering en de realisatie van de nieuwbouw als ook het onderhoud van de nieuwbouw voor hun rekening willen nemen, vanaf die dag offerte kunnen uitbrengen. Tijdens de selectiefase van de aanbestedingsprocedure zijn in totaal vier consortia geselecteerd die hiervoor in aanmerking komen.

De inschrijvingsfase duurt naar verwachting tot eind januari 2019, waarna de gunning aan een van de partijen plaatsvindt. De gehele aanbesteding neemt een klein jaar in beslag.

De aanbestedingsprocedure startte eerder dit jaar met een selectiefase waaraan elke geïnteresseerde kon meedoen. De vier partijen die nu meedoen aan de inschrijving zijn geselecteerd op basis van minimumeisen en kwalitatieve aspecten. Zij brengen nu onder meer een begroting uit en krijgen de mogelijkheid krijgen om optimalisaties aan te dragen. Het hele traject neemt een klein jaar in beslag. De beoogde gunning en de start engineer en bouw is naar verwachting eind 2018, begin 2019.