Stichting Vrienden van Tergooi

Extra voorzieningen en service

De Stichting Vrienden van Tergooi ondersteunt projecten die belangrijk zijn voor patiënten maar niet uit het zorgbudget kunnen worden betaald. Denk bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek, maar dankzij de Vrienden kunnen we ook zorgen voor extra voorzieningen en service om patiënten gastvrij te kunnen ontvangen. Ook voor de nieuwbouw zijn de Vrienden actief op zoek naar financiële middelen.

Wie zijn de Vrienden?

Tergooi heeft veel vrienden en ze komen overal vandaan. Particulieren, bedrijven, serviceclubs en fondsen organiseren acties om geld op te halen of doen zelf een gift. De Vrienden hebben een extern, onbezoldigd bestuur. De afdeling Communicatie en Voorlichting coördineert de fondsenwerving voor de Stichting Vrienden van Tergooi.

www.tergooi.nl/vrienden