Werk in uitvoering

De komende jaren bouwt Tergooi een compleet nieuw ziekenhuis in Hilversum, pal naast en in combinatie met het oude ziekenhuis. Dat gebeurt zorgvuldig en met respect voor de omgeving. Vanzelfsprekend houden we zoveel mogelijk rekening met omwonenden, onze patiënten, bezoekers  en medewerkers. Toch zullen de bouwwerkzaamheden overlast veroorzaken, daar ontkomen we niet aan. Denk aan een tijdelijke verkeersomleiding of geluidsoverlast.

Op deze pagina houden we u op de hoogte van de werkzaamheden en geven we zo nodig achtergrondinformatie. Daarnaast vindt u hier de actuele afsluitingen en verkeersomleidingen.

 

 

14 februari 2019

Oosterengweg zaterdag 16 februari afgesloten

De Oosterengweg in Hilversum is zaterdag 16 februari tussen 7.00 en 17.00 uur afgesloten voor autoverkeer. Het verkeer wordt met borden omgeleid, fietsers en voetgangers kunnen normaal passeren. Bezoekers van Tergooi moeten rekening houden met een kleine vertraging. Zaterdag wordt een nieuw hemelwaterriool in de Oosterengweg gelegd. Ook plaatst de provincie mantelbuizen waar later kabels en leidingen doorheen worden getrokken. De werkzaamheden zijn naar verwachting aan het eind van de dag weer klaar.

 

Omleidingsroute in verband met wegwerkzaamheden Oosterengweg.

Wilt u precies zien waar en wanneer werkzaamheden plaatsvinden? Kijk dan op deze hinderkalender.

 

15 januari 2019

Laan van Tergooi twee dagen afgesloten

Donderdag 17 januari en vrijdag 18 januari is de Laan van Tergooi (bij locatie Hilversum) afgesloten in verband met werkzaamheden aan de weg. Verkeer dat via de ingang aan de Soestdijkerstraatweg binnenkomt, wordt via de oude slingerweg door het bos naar het ziekenhuis geleid. Bij de splitsing kan het verkeer rechts naar de spoedeisende hulp of links naar de parkeerterreinen. Ook de Diagnosestudio, het Dialysecentrum, Viore en de Trombosedienst zijn op die manier bereikbaar. Via de Van Riebeeckweg is het ziekenhuis gewoon bereikbaar. Uitgaand verkeer kan die twee dagen alleen via de Van Riebeeckweg het ziekenhuisterrein verlaten. Verkeersregelaars wijzen patiënten, bezoekers en medewerkers de weg.

 

 

10 januari 2019 

Overzicht werkzaamheden ​tot en met half januari 2019

De komende periode wordt gewerkt aan de Laan van Tergooi. Deze rondweg wordt doorgetrokken van parkeerterrein P2 langs de gebouwen van de Technische Dienst naar de Spoedeisende Hulp. De werkzaamheden duren naar verwachting 11 weken. De SEH blijft gewoon bereikbaar en behoudt de huidige parkeerplaatsen voor SEH-bezoekers.

Daarbij wordt de aanleg van de nieuwe parkeerinstallatie op P1, P2 en P3 rond half januari afgerond.

 

8 november 2018

Overzicht werkzaamheden ​tot en met half januari 2019

De komende periode wordt gewerkt aan P2 en P3.

Periode

Activiteit 

Eind oktober – 

begin december

 

Aanpassen van de rijroute op P2 en aanleg van parkeerplaatsen aan de zijde van de huidige toegangsweg van P2.

 

Begin december – half december

 

Realiseren nieuwe in- en uitrit voor P3 (parkeerterrein achter de huidige haag ten westen van de huidige toegangsweg P2).

 

 

half december– half januari

 

Aanleg nieuwe parkeerinstallatie op P1, P2 en P3.

 

Gedurende deze werkzaamheden zijn delen van de toegangsweg naar P2 en delen van het parkeerterrein P2 afgesloten voor bepaalde periodes. Omleidingen worden via tijdelijke bebordingen aangegeven.

 

19 september 2018

Overzicht werkzaamheden  en te verwachten overlast ​tot en met november 2018

De komende periode wordt gewerkt aan de herinrichting van P2. Hierdoor is het mogelijk de nieuwe rondweg om het ziekenhuis weer een stuk verder te voltooien.

 

Periode

Activiteit 

Heden – 1 oktober​

Uitbreiding P2.

Aanpassen aansluiting P2 op Van Linschotenlaan (o.a. asfalteer en freeswerkzaamheden).

 

1 okt – eind oktober

Aanleg nieuwe inrit naar P2 ter plaatse van het huidige voetpad voor het CBSL. 

 

29 oktober – eind november

Aanpassen van de rijroute op P2 en aanleg van parkeerplaatsen aan de zijde van de huidige toegangsweg van P2.

 

Eind november – half december

Realiseren nieuwe in- en uitrit voor P3 (parkeerterrein achter de huidige haag ten westen van de huidige toegangsweg P2).

 

begin november – half december Aanleg nieuwe parkeerinstallatie op P1, P2 en P3.

 

 

Gedurende deze werkzaamheden zijn delen van de toegangsweg naar P2 en delen van het parkeerterrein P2 afgesloten voor bepaalde periodes. Omleidingen worden via tijdelijke bebordingen aangegeven.

Het parkeerterrein komt er uiteindelijk als volgt uit te zien:

 

12 juli  2018

Locatie Hilversum weer bereikbaar via Van Riebeeckweg

De gemeente Hilversum heeft het werk aan de kruising Oosterengweg/Van Riebeeckweg afgerond. Vanaf 11 juni was Tergooi locatie Hilversum alleen bereikbaar via de Soestdijkerstraatweg. Vanaf nu is het ziekenhuis ook weer bereikbaar via de Van Riebeeckweg.

Vanmiddag vanaf 17:00 uur stoppen ook de bussen weer zoals altijd bij de bushalte bij de rotonde voor het ziekenhuis. En het vrachtverkeer rijdt weer via de Van Linschotenlaan naar het laad- en losperron.

 

Bebording
De borden die gebruikt zijn om het verkeer tijdens de werkzaamheden om te leiden, worden maandag 16 juli weggehaald.

 

2 juli  - 23 juli 2018

Overzicht werkzaamheden  en te verwachten overlast tot  de bouwvakvakantie

Periode

Activiteit 

2-9 juli

 

Aanleg verbinding voor 

voetgangers en fietsers

2-16 juli Afronding werkzaamheden P1
9 juli

Plaatsen luchtbehandelingskast m.b.v. een hijskraan 

(tussen het gebouw van het CBSL en bouwdeel J) 

9 juli-16 juli Aanleg parkeerplaatsen ter hoogte van Viore
9 - 23 juli

Start voorbereidende werkzaamheden P2 ter hoogte 

van het braakliggend terrein (gesloopte woningen)

9-23 juli

Kantafwerking nieuwe rondweg (aanbrengen 

aanvullende grondlaag op plaatsen waar het 

hoogteverschil groter is dan 4-5 cm).

 

 

11 juni  - 16 juli 2018

Ingang Tergooi Hilversum tijdelijk alleen via Soestdijkerstraatweg

Vanaf 11 juni start de gemeente Hilversum met groot onderhoud aan de Van Riebeeckweg tussen de Oosterengweg en de ingang van Tergooi. De weg wordt inclusief de kruising met de Van Linschotenlaan afgesloten voor een opknapbeurt van beide rijbanen. Dit brengt voor onze patiënten, bezoekers en medewerkers helaas overlast met zich mee. Wij vragen u om begrip en medewerking.

 

14 mei - 1 juli 2018

Locatie Hilversum krijgt nieuwe draaideur bij hoofdentree

Vanaf 14 mei zijn de werkzaamheden gestart om op locatie Hilversum bij de hoofdentree de draaideur te vervangen. De nieuwe draaideur wordt een stuk groter. De aparte toegang voor ‘mindervaliden’ is straks niet meer nodig. De nieuwe deur komt in de gevel op dezelfde plek als de huidige deur. De nieuwe hoofdingang doet dienst in de jaren dat nieuwbouw op Monnikenberg en het huidige gebouw naast elkaar bestaan.

De werkzaamheden starten met een tijdelijke toegang. Tijdens de verbouwperiode is de oude deur niet te gebruiken (zie afbeelding). De nieuwe deur wordt naar verwachting eind juni in gebruik genomen.

Links van de hoofdingang komt op locatie Hilversum gedurende de vervanging van de draaideur een tijdelijke ingang (rode pijl).

 

19 maart - 1 juni 2018

Afsluiting in- en uitgang naar Oostereind

Vanaf maandag 19 maart tot 1 juni 2018 is de in- en uitgang van het Oostereind afgesloten in verband met werkzaamheden voor de rondweg rond Tergooi locatie Hilversum. Ook een deel van de parkeerplaatsen voor de trombosedienst en dialysecentrum zal niet te gebruiken zijn.

Om toch voldoende parkeergelegenheid te houden, wordt aan de achterzijde van het gebouw van de Trombosedienst en het Dialysecentrum extra parkeergelegenheid gerealiseerd. Het parkeerterrein bij de Trombosedienst en het Dialysecentrum is gereserveerd voor patiënten en bezoekers.

De Trombosedienst, het Dialysecentrum, Viore en de Diagnosestudio zijn te bereiken via:

·de Van Riebeeckweg (op rotonde voor het ziekenhuis rechtsaf, daarna eerste weg rechts langs de ambulancepost);

·de Soestdijkerstraatweg (via de slingerweg richting het ziekenhuis, op T-splitsing links, dan eerste weg links en langs ambulancepost).

Vanaf 1 juni zijn de betreffende organisaties bereikbaar via de nieuwe rondweg. Hartelijk dank voor uw begrip gedurende de werkzaamheden.

 

11 - 22 september 2017

Toegangsweg via Soestdijkerstraatweg 2 weken dicht
Van 11 tot en met 22 september is de toegangsweg naar Tergooi vanaf de Soestdijkerstraatweg (ook wel bekend als spoedweg of tussenweg) gesloten voor alle verkeer in verband met wegwerkzaamheden. Het verkeer wordt door middel van gele borden omgeleid. In die periode wordt de definitieve aansluiting op de Soestdijkerstraatweg gerealiseerd. Hiermee worden de werkzaamheden aan het kruispunt met de Soestdijkerstraatweg afgerond en kan na afloop van deze werkzaamheden de gehele kruising worden vrijgegeven (ook de al langere tijd afgezette linksafstrook op de Soestdijkerstraatweg). De aanleg van deze definitieve aansluiting zorgt voor een veilige ontsluiting voor het bouwverkeer voor de toekomstige bouwwerkzaamheden op het terrein van Tergooi (en ook van Hugenholz Property Group).

De realisatie van de definitieve kruising vindt komende maand plaats omdat begin oktober 2017 wordt gestart met de bomenkap op het terrein van Tergooi. Aansluitend start de aanleg van de nieuwe rondweg. In 2018 wordt deze weg ook gebruikt als bouwweg naar de locatie van de nieuw te bouwen ambulancepost. Als de definitieve weg klaar is, vervalt de huidige “slingerweg” door het bos en kunnen medewerkers en bezoekers van Tergooi deze nieuwe rondweg gebruiken om de hoofdentree van Tergooi te bereiken. Ook de gebruikers van de gebouwen aan de Bosrand en Oostereind worden op deze nieuwe rondweg aangesloten. 

 

1 - 31 oktober 2017
Bomenkap

Het kappen van een groot aantal bomen, dat gepland staat voor oktober 2017, roept bij sommige mensen vragen op. Onderstaand geven we antwoord op de meest prangende vragen over de bomenkap.

Waarom worden er bomen gekapt?
‘In het westelijk deel van het plangebied is bomenkap noodzakelijk om de bouw van het gezondheidspark in te passen in het landschap. De gemeente heeft hiertoe een vergunning verleend en we hebben een ontheffing op grond van de Flora- en faunawet.’

Hoeveel bomen worden er gekapt?
‘Voor de bouw van het ziekenhuis worden in de eerste fase 1457 bomen gekapt. Uiteindelijk worden er circa 2000 bomen gekapt.’

Kunnen de bomen worden verplaatst?
‘Helaas niet. De bomen die worden gekapt, staan in een bos; de nieuwe bomen (de herplant) komen langs lanen en tussen gebouwen. De kans is klein dat een “bosboom” als “laanboom” aanslaat.’

Welke soorten bomen worden gekapt?
‘Onder andere beuken, eiken, grove dennen, douglas sparren en berken met een stamdiameter van 20 cm of meer. Dikke bomen zijn overigens niet altijd oude bomen. Een grove den met een stamdiameter van 40 cm is jonger dan een oude beuk met een stamdiameter van 30 cm.’

Parkeren onder het gebouw scheelt veel bomen, kan dat?
‘In Hilversum mogen gebouwen niet boven de boomgrens uitkomen. Het gebouw twee lagen optillen kan daarom niet. Parkeren onder het gebouw kan niet omdat het grondwater dan moet worden weggepompt en dat is weer schadelijk voor de bomen en voor de natuur.’

Wordt de bomenkap gecompenseerd?
‘Er worden 1100 bomen herplant en de financiële waarde van de overige bomen wordt geïnvesteerd in natuurontwikkeling.’

Waarom worden niet alle gekapte bomen herplant?
‘Investeren in natuurontwikkeling gaat verder dan alleen herplant. De initiatiefnemers en de gemeente hebben een duurzaam ontwikkeld gebied voor ogen. Naast de boomrijke lanen en het bestaande bos wordt er een park aangelegd (de groene wig), worden bestaande groenvoorzieningen hersteld en komen er wandel- en fietspaden. De initiatiefnemers betalen ook de kosten voor onderhoud en beheer. Het oostelijk deel is in eigendom en beheer van het Goois Natuurreservaat, dat blijft een prachtig natuurgebied.’

Houden jullie wel rekening met de dieren?
‘De bomen worden gekapt voordat de eekhoorns aan hun winterslaap beginnen. Bomen waarin eekhoorns wonen, worden zoveel mogelijk gespaard. Aan de bosrand worden grove dennen geplant, daar houden eekhoorns van. Voor de vleermuizen zijn kasten opgehangen en in de constructie van het gebouw worden vleermuisverblijven opgenomen.’