Ziekenhuis

Tergooi bouwt volop aan de toekomst. Een toekomst waarin andere zorg nodig zal zijn, omdat we gemiddeld steeds ouder worden en onze zorgbehoeften veranderen. Tegelijk bieden medische en technologische ontwikkelingen nieuwe mogelijkheden.

De vraag om in te spelen op deze vernieuwingen leidde in 2011 tot het besluit te bouwen aan een nieuwe hoofdlocatie in Hilversum. Daar wordt vanaf 2021 alle acute, intensieve en klinische zorg van de huidige locaties van Blaricum en Hilversum geconcentreerd.

Om de kwaliteit, veiligheid en continuïteit van de ziekenhuiszorg voor de regio Gooi en Vechtstreek te borgen, is het noodzakelijk om alle acute, intensieve en klinische zorg te bundelen op één locatie in een nieuw gebouw. Bij deze vormen van zorg werken verschillenden specialisten vaak samen om adequate zorg te verlenen. Werken op twee locaties maakt dat lastig.

Het nieuwe ziekenhuis wordt de spil van het gezondheidspark Monnikenberg. Daarnaast ontwikkelt Tergooi samen met (zorg)partners een regiozorgcentrum in Weesp. In het regiozorgcentrum kunnen patiënten terecht voor snelle(re) diagnostiek en consultaties. De toegevoegde waarde van het regiozorgcentrum is het aanbieden van geïntegreerde zorg op het grensvlak van huisarts, medisch specialist, paramedische zorg en gemeente, dichtbij huis en ondersteund door e-health.

 

Nieuwbouw Hilversum

In 2015 is besloten de nieuwbouw op de hoofdlocatie in Hilversum in twee fases uit te voeren. De overgang voor patiënten verloopt daardoor soepel. Tegelijk is er de mogelijkheid om ook gedurende het bouwproces flexibel in te spelen op snelle ontwikkelingen in de zorg, de technologische vooruitgang en de dringende behoefte aan een modern ziekenhuisgebouw in een healing environment.

In de eerste fase wordt de nieuwbouw gecombineerd met het huidige ziekenhuisgebouw in Hilversum (zie bovenstaande artist impression). De voorbereidingen hiervoor zijn begonnen in 2016, de eerste fase is gestart in 2017. De start van de tweede fase volgt na 2021. De nieuwbouw in Hilversum wordt dan voltooid. In de praktijk betekent dit dat patiënten tot 2021 op de huidige ziekenhuislocaties in Hilversum en Blaricum terechtkunnen. De precieze invulling van de bouw- en verhuisfasering is een ingewikkelde puzzel die de komende periode verder vorm krijgt.

Op deze website houden we u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen.

 

Tergooi Blaricum

De huidige locatie Blaricum blijft tot de oplevering van de eerste fase in 2021 in gebruik, maar het gebouw en de grond worden in de tussentijd wel te koop gezet. Het voornemen is om vanaf 2023 in het noordoostelijk deel van de regio een regiozorgcentrum in te richten op een goed bereikbare locatie. De komende tijd wordt hiervoor een geschikte locatie gezocht. 

Terwijl de acute, intensieve en complexe zorg worden geconcentreerd op de hoofdlocatie in Hilversum, wil Tergooi met de inrichting van regiozorgcentra voorzien in een groeiende behoefte van patiënten om zorg zo dicht mogelijk bij huis te hebben. Samen met huisartsen en andere zorgpartners wordt een nieuwe vorm van integrale zorgaanpak ontwikkeld. In regiozorgcentra worden diverse vormen van medische zorg gezamenlijk en onder één dak aangeboden. Bijvoorbeeld huisartsenzorg, medisch specialistische zorg, diagnostische zorg, geboortezorg en andere zorgdisciplines.

Op deze website houden we u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen.

 

Regiozorgcentrum Weesp

Tergooi ontwikkelt momenteel in Weesp een regiozorgcentrum. Dit centrum maakt het mogelijk om diverse vormen van medische zorg overdag, zoals bijvoorbeeld huisartsenzorg, medisch specialistische zorg, diagnostische zorg, en andere zorgdisciplines gezamenlijk onder één dak aan te bieden.

Met het zorgcentrum in Weesp wil Tergooi voorzien in een groeiende behoefte van patiënten om daar waar het kan, de zorg zo dicht mogelijk bij huis te hebben. De specialismen cardiologie, dermatologie, geriatrie, gynaecologie, interne geneeskunde, kaak- en aangezichtschirurgie, keel-neus en oor, neurologie, maag-darm-lever, orthopedie en reumatologie zullen in het regiozorgcentrum Weesp vertegenwoordigd zijn. Daarnaast wordt ook een Diagnosestudio in het centrum gehuisvest, waar patiënten terecht kunnen voor eenvoudige en snelle diagnostiek, zoals bijvoorbeeld bloedafname, röntgenfoto, echo of botdichtheidsmeting. Naast de Diagnosestudio en diverse specialismen van Tergooi nemen ook huisartsenpraktijk Vechtrijk, FysioHolland en Huidzorgnet hun intrek in het pand. Het regiozorgcentrum is geen ziekenhuis of hier een vervanging van. Voor acute (24/7), intensieve en complexe zorg, kunnen mensen terecht in het ziekenhuis.

De voorbereidingen voor de concrete invulling van het zorgaanbod in het regiozorgcentrum in Weesp vragen de nodige tijd en zorgvuldigheid. Zo moet inhoud worden gegeven aan het geïntegreerde zorgaanbod en de werkafspraken met onze zorgpartners worden bepaald en vastgelegd om onze patiënten maximale kwaliteit van zorg te kunnen bieden. In het eerste kwartaal van 2019 opent de Diagnosestudio als eerste onderdeel van het regiozorgcentrum haar deuren. Het ziekenhuis is nog in gesprek met andere eerstelijnszorgpartners om het zorgaanbod in Weesp verder uit te kunnen breiden. De huidige poliklinische spreekuren van Tergooi in het gezondheidscentrum aan de C.J. van Houtenlaan in Weesp gaan ook plaatsvinden in het pand aan de Korte Muiderweg. De werknaam regiozorgcentrum wordt dan omgezet in Regionaal Medisch Centrum.

Op deze website houden we u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen.